Hirado.hu – Bóka: megengedőbb a módosított Balaton-törvény

Hirado.hu – Bóka: megengedőbb a módosított Balaton-törvény

Bóka: megengedőbb a módosított Balaton-törvény

Forrás: MTI | 2013. április 19. péntek 17:01 |

Balatonfüred polgármestere közölte: az erdőterületek 85 százaléka kell, hogy erdő maradjon, a fennmaradó 15 százalékról az önkormányzat rendelkezhet, bizonyos kikötésekkel.

Bizonyos tekintetben megengedőbb a módosított Balaton-törvény, de ez nem jelenti azt, hogy “szabad a gazda” – mondta a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke a hétfőn elfogadott módosításokról pénteken az MTI-nek.

Bóka István (Fidesz-KDNP) országgyűlési képviselő, Balatonfüred polgármestere közölte: négyről hat évre hosszabbította meg az Országgyűlés a településrendezési eszközök elkészítésének határidejét. Egy másik módosítás az erdőterületekre vonatkozik: ezek 85 százaléka kell, hogy erdő maradjon, a fennmaradó 15 százalékról az önkormányzat rendelkezhet, bizonyos kikötésekkel.

Egy további módosítás szerint a Balaton-parti településeken az önkormányzatoknak lehetőségük nyílik a zöldterületek átsorolására, korlátok között – ismertette a képviselő. Ilyen korlát, hogy a zöldterület nagysága nem csökkenhet, hogy a zöldterületnek szervesen kapcsolódnia kell a már meglévő, régi zöldterülethez, valamint az, hogy a belterületi parti sáv 30 százalékát sétánynak kell kijelölni.

A módosítás nyári életbe lépésétől nem lesz kötelező a csónakot kikötőben tartani, de a többi – például a nádasokra vonatkozó, a természetvédelmi és a halászati – szabályt továbbra is be kell tartani a tárolásnál – tette hozzá Bóka István. A politikus kitért arra: meghosszabbították – 2018 végéig – a balatoni kistelepülések szennyvízkezelési programját, tehát aki eddig nem végezte el a szennyvízhálózat-építést, annak ezt addig kell megtennie. Bóka István szerint így a településeknek lehetőségük lesz a 2014 után megnyíló európai uniós forrásokat igénybe venni ehhez a feladathoz.

 

A város polgármestere szerint a hétfőn megszavazott változások csak kisebb jelentőségűnek mondható, nem a 13 éve meghozott törvény átfogó átalakítása, amit sokan vártak. Szerinte a módosítással kapcsolatban az elmúlt hetekben több félreértésre alkalmat adó megnyilatkozás jelent meg jelentős médiákban, ezért fontosnak tartja a pontosításukat.

Az elfogadott módosítások egyik fontos eleme, hogy módosították a rendezési tervek elkészítését újabb két évvel meghosszabbították, mert két település máig nem készült el vele.

Bóka István tájékoztatója szerint a Balaton törvény módosításának másik fontos eleme, hogy újra meghosszabbították, most 2018. december 31-ig a kistelepülések szennyvíz elvezetési programját.

Bóka István fideszes országgyűlési képviselő a móló melletti rózsakert előtt tartott sajtótájékoztatót (Fotó: Penovác Károly)

Megfogalmazása szerint két területen életszerűbbé tették a Balaton-törvényt, nem pedig lazították, ahogy sokan állítják. Az erdőterület, mint térségi felhasználási egység tekintetében két alternatíva van: vagy marad a régi, amikor 95 százalékban erdőterületnek kell besorolni egy erődnek aposztrofált területet, öt százalékban pedig egyébnek. A másik pedig – és ezt mondják lazításnak -, hogy az ilyen területet csak 85 százalékban kell erdő felhasználási egységbe sorolni, 15 százalékban nem. De ez a 15 százalék felhasználása szigorú előírások között zajlik.

Ugyanígy nem jelent lazítást a zöld területek felhasználásánál az eddigi 4 százalékos küszöb törlése, mert ezzel inkább szigorúbbá vált, mert így az országos rendezési terv általános szabály lép érvénybe, ami csak három százalékos beépítést tesz lehetővé.

Ugyancsak újdonság, hogy hatályon kívül helyezték a nyilvántartásba nem vett vízijárművek kikötőn kívüli elhelyezésének tilalmát – mondta többek között a képviselő.

Győrffy Árpád/Napló

 

 

Nem lazult föl a Balaton-törvény, viszont ésszerűbb lett – Bóka István, a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) elnöke összegezte így a Balaton-törvény hétfőn megszavazott módosításait.

A Népszabadság a parlamenti voksolás napján arról írt, a zöldbizottságban elhangzottakra alapozva: a jogszabály befektető-érdekű jelentős átszabására készül a fideszes többség. Könnyebben válnak beépíthetővé a zöldterületek és mégsem kell szabadon bejárható parti sétányt kialakítani – írta a lap.

– Zöld terület nem csökkenhet – szögezte le Bóka Istvánfideszes országgyűlési képviselő, BFT-elnök, balatonfüredi polgármester. – Négy százalék volt beépíthető eddig a parti zöldterületeken, ez most kikerült ugyan a Balaton-törvényből, ám az országos építési szabályzat az irányadó, ez viszont csak 2-3 százalékot enged meg. A szabadon bejárható parti sétány benne maradt a törvényben, ebben semmiféle változás nincsen, vagyis továbbra is szent és sérthetetlen.

Kikerült a Balaton-törvényből az a passzus, hogy „a nyilvántartásba vételre nem kötelezett vízi jármű a tómeder területén csak kiépített kikötőben tárolható”. Azaz a különféle karókhoz, nádasokba kötött horgász- és nyaralócsónakok tavaly nyáron elkezdett bírságolása egyelőre véget ér. – Óriási felháborodás kísérte ezt a rendelkezést az érintettek részéről – mondta lapunknak Bóka István. – Ennek a feloldása azonban nem azt jelenti, hogy bárki is kívánatosnak tartaná a csónakok kikötését mindenféle karóhoz. Új szabályozás készül, mely nem érinti a Balaton-törvényt és július elsejéig meg kell alkotni.

A BFT-elnök szerint ezúttal a jogszabálynak egy szűk körű módosítását szavazta meg a parlament. Ettől függetlenül is rákérdeztünk, hogy ha már módosítják a régió életében meghatározó jogszabályt, akkor miért nem lehetett felfedezni e téma megvitatását a fejlesztési tanács ülésein az elmúlt hónapokban? Bóka azt válaszolta: – Összegyűjtöttük a véleményeket és továbbítottuk a törvényhozás felé. A polgármesterek például a mostaninál nagyobb változtatást szorgalmaztak, a törvény általános felülvizsgálatát tartották volna jónak. Most azonban csak négy területre terjedt ez ki, az erdősítési szabályokra, a zöldterületek átsorolásának megkönnyítésére, továbbá 2018-ig meghosszabbítottuk a kistelepülések szennyvízkezelési programját és ahol még nem készült el a szabályozási terv, ott annak a határidejét kitoltuk, hogy forrást lehessen rá biztosítani az önkormányzatok részére.

A zöldterületek átsorolásának megkönnyítése nem eredményezheti-e azt, hogy sorra beépülnek az egykori SCD-kempingek a tóparton? – kérdeztük, Bóka István szerint azonban a kempingek ugyanolyan mértékben építhetők be ma is, mint amikor az SCD hozzájutott ezekhez a területekhez. A BFT-elnök hozzátette: úgy érzi, nem lazultak fel a szabályok, az igaz – jegyezte meg –, hogy sok „zöldség” elhangzott a parlamenti vitában…

Fónai Imre

Törvény a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról

Az Országgyűlés által megalkotott 2000. évi CXII. Törvény elősegíti a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetében a természeti és a települési környezet minőségének védelmét, az idegenforgalom fejlesztéséhez szükséges feltételek javítását, valamint a térség kiegyensúlyozott fejlődését. A törvény célja a Balaton kiemelt üdülőkörzetet érintő területrendezés alapvető feladatainak és szabályainak a megállapítása az érintett önkormányzatok, szakmai, gazdasági, valamint társadalmi szervezetek egyetértésével.

Balaton törvény felülvizsgálata

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló törvény felülvizsgálatát számos tényező indokolja. Szükségessé vált többek között az Országos Területrendezési Tervvel (OTrT), a vízpart-rehabilitációs tanulmánytervekkel, a Balaton Régió 2007-2013 közötti időszakra szóló Fejlesztési Stratégiájával és Részletes Fejlesztési Tervével való összhang megteremtése, valamint a módosítást indokolják a törvény hatályba lépése óta érvénybe lépett jogszabályok, szakágazati koncepciók, elkészült infrastrukturális fejlesztések, településrendezési tervek egyaránt.

A felülvizsgálat törekedett az alkalmazott fogalmak értelmezésének, a térségi szerkezeti terv elemeinek, a térségi területfelhasználási kategóriák rendszerének és megnevezésének, valamint a térségi övezetek rendszerének az összehangolására. Ennek során alapvetően fontos volt azonban a Balaton-törvény szabályozási eredményeinek, területi mélységének és övezeti rendszerén belül az egyedileg meghatározott alövezetek szabályozásának megőrzése.

A területrendezési terv a térszerkezet, az infrastruktúra-hálózat javasolt módosításaival és a terület felhasználás rendjének meghatározásával az üdülés és idegenforgalom fejlesztéséhez, a lakosság életminőségének és munkafeltételeinek jobbításához szükséges műszaki, fizikai feltételeket teremti meg.

A szabályozás előírásrendszere megengedő abban, hogy:
– megkívánja teremteni a települések fejlődésének térbeli lehetőségét,
– tudomásul veszi, hogy a lakó- és üdülőfunkció adott térségben nem választható el,
– feltételekhez kötött építés lehetőségére helyezi a hangsúlyt,

Szigorú abban továbbra is, hogy:
– olyan területeken enged építkezni, ahol a szükséges infrastrukturális feltételek megvannak,
– parti és partközeli települések belterületén az építés feltétele a közcsatornába történő rákötés (rövid türelmi időt enged a közműpótló berendezés alkalmazására),
– a beépíthető külterületi földterület-nagyság a táj jellegének megőrzése érdekében az országos átlaghoz képest nagyobb,
– a belterületi parthossz 30%-án zöldterület kialakítását írja elő,

Differenciált abban, hogy:
– megkülönböztet a kiemelt üdülőkörzetbe tartozó településeket és ezen belül parti és partközeli településeket, a víztől távolodva egyre enyhébb megkötéseket tartalmaz,
– figyelemmel kezeli a települések külterületét, ahol esély van a káros jelenségek, folyamatok megakadályozására, illetve fékezésére.

Összegzéssül elmondható, hogy a Balaton törvény módosításában alapvető prioritásként jelennek meg az ökológiai elvárások, a tájesztétikai, természetvédelmi szempontok, a táj a település jellegét és az építészeti örökségeket figyelembe-vevő szabályozások. A felülvizsgálat egy enyhítést jelent, ami nem vonja maga után az elfogadott települési területrendezési tervek automatikus módosítását.

 

A törvény részletei és a változások:

 

Download (PDF, 4.95MB)

Kategória : Blog &Egyéb

Hozzászólások lezárva.